JKP Paraćin Matični broj: 06569285 Tel/Faks: 035/563-636 Žiro račun: 160-6137-95 PIB: 101095660

0800100402

Besplatna linija uspostavljena na broj

Pijaca telefon 035/561-123

Radna jedinica groblje Telefon 035/566-333 e meil: rj.groblje@gmail.com