• ispravka za javni poziv obuka profesionalnih vozaca, umesto 12 u tekstu, odnosi se na 22, kao u tabeli za podnosenje ponude.

 

javni poziv za podnošenje ponuda za uslugu stručnog nadzora nad pružanjem usluga dceratizacije. 2019

1 fajl   2 fajl

 

javni poziv za podnošenje ponuda za pravne usluge za potrebe JKP “PARAĆIN” Paraćin. 2019

Javni poziv za podnošenje ponuda za montažu video nadzora na gradskom groblju u Paraćinu 2019

javni poziv za nabavku usluge tehničkog predgleda za motorna vozila JKP “PARAĆIN” Paraćin. 2019

javni poziv za podnošenje ponuda za nabavku klupa za sedenje 2019

javni poziv za podnošenje ponuda za uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na izgradnji pristupnih puteva i staza na gradskom groblju u Paraćinu 2019

javni poziv za podnošenje ponuda za nabavku opreme za R.J. “Zelenilo” JKP “Paraćin”. 2019

Javni poziv za podnošenje ponuda za nabavku usluge održavanja zalivnih sistema  2019

Javni poziv za podnošenje ponuda za nabavku humanog đubriva za održavanje zelenih površina 2019

javni poziv za nabavku četki za kamion usisivač (autočistilica).  2019.

Javni poziv za nabavku usluga čišćenja poslovnih prostorija JKP “PARAĆIN” Paraćin, koji objavljujemo II put 2019.

Nabavka usluga  čišćenja poslovnih prostorija JKP 2019.

Javni poziv za podnošenje ponuda za računovodstveno – knjigovodstvene usluge

Javni poziv za podnošenje ponuda za nabavku kamionskog raonika/daske za čišćenje snega u uslovima zimskog održavanja ulica i puteva.

Usluga ozelenjivanja na gradskom groblju

Javni poziv za podnošenje ponuda za reviziju finansijskih izveštaja za poslovnu 2018. godinu

usluga strucnog nadzora nad sprovodjenjem deratizacije

Javni poziv za podnošenje ponuda za ugostiteljske usluge Konkursna dokumentacija – ugostiteljske uslge

Poziv za podnosenje ponuda-za pravne usluge

Javni poziv za podnošenje ponuda za nabavku ulja i maziva

Javni poziv za podnošenje ponuda za uslugu stručnog nadzora za izvođenje radova na ograđivanju gradskog groblja

Javni poziv za podnošenje ponuda – nabavka stočne vage

Javni poziv za podnošenje ponuda za izradu kapije na stočnoj pijaci u Paraćinu

Javni poziv za podnošenje ponuda za tehnički pregled

Javni poziv za podnošenje ponuda za uslugu stručnog nadzora

Javni poziv za podnošenje ponuda za sanaciju krova na objektu sirinjara na zelenoj pijaci

Javni poziv za podnošenje ponuda za nabavku usluga održavanja zalivnih sistema

Poziv za podnošenje ponuda – nabavka baštenskog traktora – traktora kosilice

Javni poziv za podnošenje ponuda za nabavku usluga čišćenja poslovnih prostorija

Poziv za podnošenje ponuda – računari

Javni poziv za podnošenje ponuda za knjigovodstveno – računovodstvene usluge

Javni poziv za podnošenje ponuda za uslugu angažovanja radnika za potrebe zimske službe

 Poziv za podnošenje ponuda – računari

Poziv za podnošenje ponuda – raonik za sneg

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ Nabavka ugostiteljskih uslug 1 dokument  2 dokument

Позив за подношење понуда-ревизија финансијских извештаја за 2017.годину

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA NABAVKU PRAVNIH USLUGA

 

Javni poziv za podnošenje ponuda za otkup rashodovanog inventara

Javni poziv za podnošenje ponuda za izradu projektne dokumentacije

Javni poziv za podnošenje ponuda za tehnički pregled

 

Poziv za izvođenje radova na postavljanju javne česme na gradskom groblju

Podela opomena

Poziv za stručni nadzor 

Poziv za ozelenjavanje

Струја гробље