1.Simic Miljan iz Ratara po zanimanju diplomirani ekonomista, smer medjunarodni menadzment Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.
Radio u JKP Paracin u periodu od 01.11.2011.godine  do 20.01.2017.godine nakon cega biva imenovan na mesto finansijskog direktora u JP Vodovod Paracin gde i sada obavlja tu funkciju.