JKP ,,PARAĆIN" Paraćin osnovano je spajanjem Javnog preduzeća ,,Usluga" i Javnog preduzeća ,,Zelenilo i Pijaca" 1993.godine. JKP ,,PARAĆIN" se nalazi u ulici Knjaza Miloša 2B. Broj zaposlenih je 104 i oni su podeljeni u 4 radnih jedinica. Najveća radna jedinica je ,,Higijena i čistoća" koja ima 39 zaposlenih, ,,Radna zajednica" 29 radnika, RJ ,,Zelenilo" sa 18 radnika, RJ ,,Pijaca" sa 10 radnika i RJ ,,Groblje"sa 8 zaposlenih. U poslove koje obavlja JKP ,,PARAĆIN" spadaju upravljanje komunalnim otpadom kojim je obuhvaćena čitava teritorija opštine Paraćin kako gradsko tako i seosko područje, upravljanje gradskim grobljem, upravljanje zelenom i stočnom pijacom, održavanje čistoće na površinama javne namene, održavanje javnih zelenih površina, delatnost zoohigijene i upravljanje gradskom deponijom. Osnovni moto našeg poslovanja je da opština u kojoj živimo bude što čistija i prijatnija za život. Našim sugrađanima smo na usluzi svakog radnog dana

JKP PARAĆIN

Matični broj: 06569285 Tel/Faks: 035/563-636 Žiro račun: 160-6137-95 PIB: 101095660

Besplatna linija uspostavljena na broj 0800100402

UPRAVA

telefon 035/563-636

PIJACA

Pijaca telefon 035/561-123

Groblje

Pijaca telefon 035/566-333

Marko jelenić

Direktor

Slobodan Vasić

Izvršni direktor

Nataša Miletić

finansiski rukovodilac